CLS filter Astronomik

Jedná sa o interferenčný filter pre potláčanie svetelného znečestenia (nasvietenia) oblohy. Šírka prepúšťaného pásma je výrazne širšia ako u UHC filtra. Blokuje hlavne oblasti, kde vyžarujú ortuťové a sodíkové výbojky.

 

 

Filter sa dá použiť ako na vizuálne tak fotografické účely. Vizuálny efekt na hmlovinách je podstatne slabší ako u UHC, ale pre účely fotografovania, je to neoceniteľná pomôcka, pokiaľ máte blízko pozorovacieho stanoviska veľké mesto a obloha za veľa nestojí. 

 

Ukážka:

 

 

Hmlovina California - s použitím CLS filtra a bez neho.

 

Na fotke je vidieť ztmavenie oranžového nádychu oblohy (fotené 12 km od Hradec Králové pri priemernom stave oblohy). pokiaľ použijete tento filter. Jas hmloviny zostane zachovaný a jej kontrast oproti oblohe sa zvýši.

 

 

V článku boli použité a doplnené tieto informačné zdroje:

http://www.foto.astronomy.cz